Om IOGT-NTO Björbo

IOGT-NTO Björbo verkar för en aktiv verksamhet genom att bl a tillhandahålla en fastighet som kan nyttjas av både medlemmar, företag, föreningar och privatpersoner. Vi arbetar också med att få till ett ökat medlemsantal i föreningen och fler som engagerar sig i föreningens aktiviteter.

Vi vill vara en attraktiv och levande mötesplats där vår fastighet är en naturlig del av traktens evenemang, möten, privata tillställningar och liknande.

Detta vill vi åstadkomma genom att arbeta med följande fokusområden

Samspel

Vi vill utarbeta partnerskap med föreningar och organisationer samt ett samspel med företag och kommunen.

Marknadsföring

Vi vill öka användandet av våra lokaler genom att göra dem kända och intressanta. Vi uppdaterar vår hemsida och kanaler på sociala medier. Vi marknadsför aktuella aktiviteter.

Verksamhetsutveckling

Vi ser till att fastigheten är i gott skick. Vi skapar möjlighet att på ett enkelt sätt lämna förslag på aktiviteter och/eller ta upp frågeställningar genom ett formulär på vår hemsida.

Lokalbilder
Till bilderna