Styrelsen i IOGT-NTO Björbo 2023

Hans-Erik Bergman, ordförande 072 - 200 38 82
Christer Gruhs, sekreterare 
Lisbeth Gråbo, kassör
Per-Olof Bergman, ledamot 
Eva Erkers, ledamot 
Annica Östman, revisor
Anette Oderhag Thuresson, revisor
Bror-Erik Hindén, revisorsuppleant